Make your own free website on Tripod.com

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 3 JEMBER

Th. Ajaran 2006 - 2007

Mata Pelajaran  : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 9-E/ Ganjil

 

Daftar nilai yang tertera dibawah ini adalah nilai murni dan hasil remidi yang telah anda laksanakan !

                                                                                                                                 SKM = 75    Nilai Psikomotor Kelas 9E

No

Nama Siswa

Praktikum/Formatif/Tugas

Ul. Sumatif

 

Rata2 KD1

Rata2 KD2

Rata2 KD3

Rata2 KD4

Rata2 KD5

Nilai Raport

Ket

KD 1

KD 2

KD 3

KD 4

KD 5

KD 1

KD 2

KD 3

KD 4

KD 5

 

 

1

Adi Sasmito Mulyo

91

77

 

 

 

71

87

 

 

 

 

81

82

 

 

 

82

T

2

Aditya Yanuar Nugraha

95

75

 

 

 

68

75

 

 

 

 

82

75

 

 

 

78

T

3

Afton Ilman

97

100

 

 

 

76

75

 

 

 

 

87

88

 

 

 

87

T

4

Ahmad Haris Kurnia Dwi Putra

86

100

 

 

 

64

50

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

5

Ahmad Riza Abdullah

100

100

 

 

 

76

75

 

 

 

 

88

88

 

 

 

88

T

6

Andrie Risky Fauzi

100

100

 

 

 

77

80

 

 

 

 

89

90

 

 

 

89

T

7

Aristia Ilhaimi

90

95

 

 

 

85

95

 

 

 

 

88

95

 

 

 

91

T

8

Artnis Konimersella Darta

92

75

 

 

 

58

75

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

9

Aulia Marina

100

95

 

 

 

77

80

 

 

 

 

89

88

 

 

 

88

T

10

Aviona Oktavianitiyas

100

77

 

 

 

67

73

 

 

 

 

84

75

 

 

 

79

T

11

Bima Septrian Adriawan

87

80

 

 

 

63

70

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

12

Catur Meliawati

88

0

 

 

 

62

0

 

 

 

 

75

0

 

 

 

38

BT

13

David Pradita

86

90

 

 

 

64

80

 

 

 

 

75

85

 

 

 

80

T

14

Dedy Dwi Mijayanto

98

95

 

 

 

66

95

 

 

 

 

82

95

 

 

 

89

T

15

Devi Hasemi Rafsanjani

95

60

 

 

 

55

90

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

16

Dora Egar Rizki Amalia

96

85

 

 

 

74

80

 

 

 

 

85

83

 

 

 

84

T

17

Fareintis Rahayu Idamiah

95

95

 

 

 

79

80

 

 

 

 

87

88

 

 

 

87

T

18

Febrina Artha Widiyanti

92

95

 

 

 

57

100

 

 

 

 

75

98

 

 

 

86

T

19

Galuh Rahmawati

95

100

 

 

 

66

100

 

 

 

 

81

100

 

 

 

90

T

20

Ghulampit Fahane

97

95

 

 

 

87

95

 

 

 

 

92

95

 

 

 

94

T

21

Icha Damayanti Martasari

90

100

 

 

 

74

80

 

 

 

 

82

90

 

 

 

86

T

22

Juwita Arik Prasetio

95

100

 

 

 

82

100

 

 

 

 

89

100

 

 

 

94

T

23

Lady Delby Novietya

93

0

 

 

 

57

75

 

 

 

 

75

38

 

 

 

56

BT

24

Luky Diah Anggraeni

93

60

 

 

 

61

90

 

 

 

 

77

75

 

 

 

76

T

25

Moh. Candra Adi Saputra

97

75

 

 

 

53

75

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

26

Moch. Ilyas Fiqri Habibullah

88

74

 

 

 

62

90

 

 

 

 

75

82

 

 

 

79

T

27

Meilia Lukitasari

93

75

 

 

 

70

75

 

 

 

 

82

75

 

 

 

78

T

28

Nia Fitri Handayani

92

75

 

 

 

58

75

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

29

Novita Ratna Wulandari

85

95

 

 

 

65

95

 

 

 

 

75

95

 

 

 

85

T

30

Okta Dwi Kristanto

96

100

 

 

 

60

95

 

 

 

 

78

98

 

 

 

88

T

31

Putri Valentina Febriansari

97

75

 

 

 

53

75

 

 

 

 

75

75

 

 

 

75

T

32

Ricky Ekasari Ramadhani W.

97

95

 

 

 

72

95

 

 

 

 

85

95

 

 

 

90

T

33

Rifqi Gita R.

75

95

 

 

 

75

90

 

 

 

 

75

93

 

 

 

84

T

34

Rofan Rahman Khadafi

90

100

 

 

 

60

95

 

 

 

 

75

98

 

 

 

86

T

35

Rolis Margareta Putri

91

72

 

 

 

64

100

 

 

 

 

78

86

 

 

 

82

T

36

Septian Maulana Purnama

94

95

 

 

 

56

95

 

 

 

 

75

95

 

 

 

85

T

37

Suci Maghfiratu

98

100

 

 

 

58

85

 

 

 

 

78

93

 

 

 

85

T

38

Surya Adi Pranata

100

80

 

 

 

61

80

 

 

 

 

81

80

 

 

 

80

T

39

Tyas Eka Damayanti

97

75

 

 

 

55

75

 

 

 

 

76

75

 

 

 

76

T

40

Viyan Banar Kusmawan

95

95

 

 

 

55

95

 

 

 

 

75

95

 

 

 

85

T

41

Wildan Faisol

96

95

 

 

 

54

90

 

 

 

 

75

93

 

 

 

84

T

42

Yanuar Aries Rahmadani

92

100

 

 

 

60

95

 

 

 

 

76

98

 

 

 

87

T

43

Yusuf Nur Istighfar

91

80

 

 

 

59

90

 

 

 

 

75

85

 

 

 

80

T

44

Zoepita Anika Jawati

94

72

 

 

 

64

85

 

 

 

 

79

79

 

 

 

79

T

Wali Kelas : Rodiyah, S.Pd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3578

 

 

 

Rata-rata Hasil Pembelajaran yang telah dicapai secara Klasikal :

81,31%             Tercapai/Tidak Tercapai

 

 

*) Klik disini untuk kembali ke awal / home

 

 


DAFTAR ABSENSI SISWA SMP NEGERI 3 JEMBER

Th. Ajaran 2006 - 2007

Mata Pelajaran  : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 9-E Ganjil

 

Daftar absensi yang tertera dibawah ini adalah nilai murni dan hasil remidi yang telah anda laksanakan !

No

Nama Siswa

Pertemuan Ke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Adi Sasmito Mulyo

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Aditya Yanuar Nugraha

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Afton Ilman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ahmad Haris Kurnia Dwi Putra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ahmad Riza Abdullah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Andrie Risky Fauzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Aristia Ilhaimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Artnis Konimersella Darta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Aulia Marina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Aviona Oktavianitiyas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bima Septrian Adriawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Catur Meliawati

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

David Pradita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Dedy Dwi Mijayanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Devi Hasemi Rafsanjani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Dora Egar Rizki Amalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Fareintis Rahayu Idamiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Febrina Artha Widiyanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Galuh Rahmawati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ghulampit Fahane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Icha Damayanti Martasari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Juwita Arik Prasetio

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Lady Delby Novietya

L

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Luky Diah Anggraeni

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Moh. Candra Adi Saputra

B

S

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Moch. Ilyas Fiqri Habibullah

U

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Meilia Lukitasari

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nia Fitri Handayani

S

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Novita Ratna Wulandari

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Okta Dwi Kristanto

I

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Putri Valentina Febriansari

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Ricky Ekasari Ramadhani W.

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Rifqi Gita R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Rofan Rahman Khadafi

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Rolis Margareta Putri

I

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Septian Maulana Purnama

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Suci Maghfiratu

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Surya Adi Pranata

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Tyas Eka Damayanti

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Viyan Banar Kusmawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Wildan Faisol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Yanuar Aries Rahmadani

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Yusuf Nur Istighfar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Zoepita Anika Jawati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                           Jember, 28 Juli 2006

Kepala SMP Negeri 3 Jember                                                                           Guru Bidang Studi Teknologi & Komunikasi

 

 

 

       Drs. Poniman, MM                                                                                                       Iwan Basuki, S.Pd.

       

 

*) Klik disini untuk kembali ke awal / home